Výhody štúdia na MTF STU 

Slovenská technická univerzita v Bratislave je najlepšia slovenská univerzita v oblasti zamestnania jej absolventov. Vyplýva to z jej postavenia v svetovom rebríčku QS Graduate Employability Rankings 2022, kde sme sa ako jediní zo Slovenska uplatnili medzi 550 hodnotenými svetovými univerzitami. 

MTF STU je jednou zo siedmich fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, ako jediná sídli v Trnave. MTF STU poskytuje vzdelanie na všetkých troch stupňoch VŠ vzdelávania (Bc., Ing. a PhD.).

Široká ponuka študijných programov

Na bakalárskom stupni máš na výber až z ôsmich študijných programov v piatich oblastiach, určite si teda budeš môcť vybrať to čo ťa bude baviť. 

Skvelé uplatnenie v praxi

Podľa portálu trendyprace.sk, až 98% našich absolventov má prácu do 2 mesiacov od štátnic, pravda je však taká, že mnohí získajú job ešte počas štúdia.

Zamestnanie vo vyštudovanom odbore

Šikovní študenti majú kopec príležitostí zamestnať sa v odbore, dokonca si počas štúdia privyrábajú v odbore u budúceho zamestnávateľa. 

All in one
Campus

Znamená, že intráky, športoviská, jedáleň a výučbové miestnosti máš na jednom mieste, takže ráno žiadne presuny v hromadnej doprave a poobede si môžeš radšej napr. zašportovať.

Bezplatné športoviská

Dve fitká, z toho jedno novučičké na intrákoch, nová telocvičňa, a plaváreň
v Campuse (tú práve rekonštruujeme). Pripravené sú projekty pre dve multifunkčné ihriská a crossfit zónu.

Bezplatné
štúdium

U nás študuješ v štandardnej dĺžke štúdia bezplatne (to znamená, ak si ešte neštudoval inú VŠ na Slovensku). Áno, bezplatné je to aj pre kombinovanú formu (náhrada za externé štúdium). 

Bc. študijné programy na MTF STU

Aplikovaná informatika a automatizácia v priemysle

Programovanie v C, visual C a C#, databázy, počítačové siete, programovanie PLC, automatizované riadenie, MATLAB....


Mechatronika v technologických zariadeniach

Dizajn, virtual prototyping, numerické simulácie, analýza a optimalizácia, rapid prototyping, CAD a virtuálne simulačné modely, programovanie PLC...

Počítačová podpora výrobných technológií

CAD, CAM, CAQ, CAA, plošné 
a objemové 3D modelovanie, 3 a 5-osové obrábanie, aditívna výroba, 3D optické a laserové skenovanie...

 

Výrobné zariadenia a systémy

Robotické výrobné systémy, CAD dizajn a konštrukcia, digitálne plánovanie a projektovanie, programovanie PLC a priemyselných robotov, pneumatika, virtuálna realita...

Výrobné technológie

Obrábanie, tvárnenie, zváranie, zlievanie, progresívne metódy, CAD, CAM...

Priemyselné manažérstvo

Kvalita, personálna práca 
a priemyselný manažment, Industry 4.0, logistika, optimalizácia procesov, riadenie výroby, ekonómia...

Integrovaná bezpečnosť

Environmentálne, bezpečnostné 
a požiarne inžinierstvo, požiarno-výbuchové charakteristiky, analýza rizík, analýza zložiek životného prostredia


Materiálové inžinierstvo

Je najlepší štart, ak Ťa zaujímajú supravodiče, nanomateriály či dizajn nových materiálov, pretože niekde treba začať. Kovy, plasty a kompozity pre priemysel...

25 210

 absolventov

1 947 €

priemerná mzd​​a 

31 %

žien študentiek

2 250 €

max štipko ročne