Výhody štúdia na MTF STU v Trnave

No. 1

Titul z TOP univerzity

No. 2

Skvelá uplatniteľnosť

No. 3

Vysoké platy

No. 4

Práca v odbore

No. 5

Prax vo firmách

No. 6

Bezplatné štúdium

No. 7

All in 1 Campus

No. 8

Športoviská zdarma

No. 9

Intrák v Campuse

No. 10

Sociáln podpora

No. 11

Excelentné podmienky

No. 12

Časť štúdia v zahraničí

No. 1

Titul z TOP UNIVERZITY  

Slovenská technická univerzita v Bratislave je najlepšia slovenská univerzita v oblasti zamestnania absolventov. Vyplýva to z jej postavenia v svetovom rebríčku QS Graduate Employability Rankings 2022. STU ako jediná z našej krajiny figuruje medzi 550 hodnotenými svetovými univerzitami rebríčku QS Graduate Employability Rankings 2022. 

Skóre každej inštitúcie v rebríčku sa určuje na základe piatich vybraných ukazovateľov: reputácia zamestnávateľa (30%), výsledky absolventov (25%), partnerstvá so zamestnávateľmi (25%), spojenia zamestnávateľov a študentov (10%) a miera zamestnania absolventov (10%).

No. 4

Práca v odbore

Podľa dostupných dát napr. v prípade študijného programu Automatizácia a informatizácia procesov v priemysle (Ing. stupeň), na ktorý možno nadviazať z viacerých bakalárskych študijných programov, existuje až 82% pravdepodobnosť, že sa absolvent po ukončení inžinierskeho stupňa zamestná v odbore, ktorý vyštudoval.   

No. 5

Prax vo firmách

MTF STU spolupracuje s viacerými úspešnými firmami, a preto môžeš aj ty pracovať na záverečnej práci (bakalárskej alebo diplomovej) vo firmách a v rámci praktického zadania riešiť konkrétne problémy z praxe. Je takmer nemožné, aby bola tvoja práca plagiátom, nakoľko experimenty v laboratóriách alebo riešenie konkrétnych problémov v praxi v spolupráci s firmami sú vždy jedinečné a nemožno ich nikde opísať. 

25 750

úspešných absolventov

1 947 €

priemerná mzda 

31 %

študentiek

2 250 €

max štipko ročne

Na podanie prihlášky ti zostáva...

0
0
Years
:
6
1
0
Dní
:
1
0
Hodín
:
5
2
Minút
:
5
2
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.

prihláška