25 210

úspešných absolventov

1 947,-

priemerná mzd​​a absolventa

31 %

študentiek

2 250,-

max štipendium ročne

Čas do podania prihlášky:

0
0
Years
:
5
4
2
Dní
:
1
7
Hodín
:
3
1
Minút
:
0
5
Sekúnd
:
0
0
1
0
0
Items

Sorry, the time is up.