čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

Naučíš sa ako sa technologicky spracúvajú materiály alebo to ako sa  recyklujú.
Naučíš sa ako zvoliť vhodný materiál a ich akú zvoliť technologickú úpravu, aby mal daný materiál požadované vlastnosti. 
Naučíš sa princípy určovania mechanických a fyzikálnych vlastností materiálov v procese výroby rôznych súčiastok.
Naučíš sa identifikovať problémy, ktoré vznikajú pri  používaní materiálov v spojitosti s používanou technológiou ich úpravy.
Naučíš sa čo je to metalografická príprava materiálu  a ako pozorovať mikroštruktúru pomocou optických mikroskopov.

Image from Freepik

25 750

úspešných absolventov

2 185 €

priemerná mzda absolventa

27 %

žien študentiek

2 250 €

max štipko ročne

Chcem si podať prihlášku...

prihláška