25 750

úspešných absolventov

1 774,-

priemerná mzda 

54 %

študentiek

2 250,-

max štipko ročne

Chcem si podať prihlášku...

prihláška