čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

Naučíš sa používať CAD softvér Siemens NX pre dizajn a konštrukciu 3D modelov, zostáv a tvorbu výkresovej dokumentácie modelových výrobných zariadení,
Naučíš sa zostrojiť automatizované a robotizované výrobné systémy a to aj prostredníctvom simulačných a digitálnych nástrojov vrátane virtuálnej a rozšírenej reality.
Naučíš sa orientovať sa v strojárskych normách ISO, EN a STN a v technickej dokumentácii strojov a zariadení, automatizačnej techniky.
Naučíš sa charakterizovať stavbu, obsluhu a programovanie priemyselných robotov a manipulátorov, uplatňovať princípy tvorby a korekcie programu pre priemyselný robot.
Naučíš sa programovanie a obsluhu PLC systémov alebo riadiacich jednotiek.
Naučíš sa uplatňovať, opísať technické schémy a aplikovať princípy navrhovania a nastavovania hydraulických a pneumatických mechanizmov, nastavovania výrobných strojov, zariadení, priemyselných robotov a manipulátorov, liniek, prípravkov, chápadiel, nástrojov a meradiel.

Image from Freepik

25 750

úspešných absolventov

1 953,-

priemerná mzda absolventa

9 %

žien študentiek

2 250,-

max štipko ročne

Chcem si podať prihlášku...

prihláška