čo je obsahom tohto študijného programu

Čo sa naučíš?

Naučíš sa komplexne využívať reťazec softvérov od návrhu, až po výrobu produktu
3D modelovanie v CAD softvéroch Fusion 360, SolidWorks, PowerShape.
Tvoriť optimalizované CNC programy v prostredí CAM systémov (PowerMill, Fusion 360, FeatureCAM)
Naučíš sa obsluhovať moderné CNC obrábacie stroje (3 a 5-osové frézovanie, viacnásobné brúsenie a sústruženie)
Obsluhovať výnimočné a unikátne technológie v oblasti metrológie ako je optický 3D skener, priemyselná počítačová tomografia, súradnicové meracie stroje od spoločnosti ZEISS
Naučíš sa využívať 3D CAD softvér pri modelovaní súčiastok z hľadiska montáže, aditívnej výroby a technológie
Komplexne pristupovať k riešeniu problémov súvisiacich s návrhom a výrobou tvarovo zložitých súčiastok a produktov pre automobilový, strojársky, letecký a energetický priemysel.

Image from Freepik

25 750

úspešných absolventov

1 896 €

priemerná mzda 

12 %

študentiek

2 250 €

max štipko ročne

Chcem si podať prihlášku...

prihláška