25 210

úspešných absolventov

1 916,-

priemerná mzda absolventa

51 %

študentiek

2 250,-

max štipko ročne

Chcem si podať prihlášku...

prihláška